Új

Hanga

                  Kedvesem, az idők teraszán ülök. A Tejút és minden, ami örök, előttem vonul el nagy lebbenéssel, sürögve, apró forgácsolt csillagpor hullámait keltve a súlytalanságban. Bátortalan vagyok, nem létező vonalakra támaszkodom és...
>

Árvaság

          Én már néha látom az Istent. Kezében nagy, bolond jegenye. Az asztalon kétszer sült a kétszersültek kenyere. Szegény lelkem árvaságát terítem alá, hófödte síkság. Csillog, mint tengerek, ha napnyugtára bízzák, amit utoljára ment a szív át a szemen, a fények...
>

Szivárvány

          Még tenni kell. Szívre a kezet. Amíg a vértől duzzadó erezet csodás lélekbe tátong, addig a szívhez közel ül az élet. Ó, mennyi csoda! Barátod elköszön, de mosolya még rezge, félszeg örömként veled marad. Kedvesed hazajön, s az örömből kitárul a madarak szélnek...
>

Lebbenés

            Este az asztal körül - fények csodája. Némán ül a némaság, és bezabálja a koppanni kész kéz neszét, ha lecsúszik róla fejem. De még nézem, ahol ültél kávéd illata fölött a kiskanál mozdulatába égve, az ablakon át beszökött a nap és köszönt minden...
>

A szívednek

          Mikor fáradt vagy, letöröllek. Arcod melegét keresem. A futásnak kényszerűségét, hogy örökké vagyunk mi egymásnak… de most neked semmi se szép. Tudom, voltam már jobb: egy ölelés, egy csók, ha volt, s ha nem, így is megnyugodtál a szívemen, de öregség, lehet, vagy...
>

Estharang

          Indulok hozzád. Ki tudja, mennyi éve már. A fák is elaléltak, újak nőttek, s rajtuk más dalt zeng a madárszáj. Az is lehet, hogy már nem is élek, csak várásod maradt itt jöttömre, két része a forgószélnek, mi eltépte az időt örökre. De mégis, oly kedvesen gondolok...
>

Amikor

Zek bolyongott órákon át, próbálta megjegyezni az ajtókat, elsőnek forma szerint, de hamar rájött, hogy mindegyik ugyanolyan, aztán szín szerint a lámpa fényéhez igazodva, hisz a szín is egyező, de más rajta az árnyék, máshogy vetül rá a fény. Annak az egy lámpának a fénye, mi a mennyezet térbeli...
>

Találkozunk a fényben

A másnaposság undort keltő találmány. A tele ivott és szívott test megtörése görcs, emberi létezésünk előtt. Letérdel elé és semmire sem gondolva hagyja, hogy elhatalmasodjon rajta, mint valami fertőzés lesújtja, gyöngévé teszi. Oly sokszor voltam már ebben az állapotban, oly sokszor tettem már...
>

Édesanyám szíve - Anyák napja

            Azon az úton járok. Mellettem szalmaszálon illatok szállnak, itt e régi tájnak fordulóján, hol anyám szedte legszebb virágait, hogy míg gyöngyöt fűzött esti mesékre, álmodozzanak nekem. Cserébe szépen adtam a csókot kezére, s ő is adott mindig cserébe,...
>

A kór

          Első tünet Kinyílnak a szemközti gondolatok. Nehéz, párás ködökké formálódunk át. A törvényekből nekünk nem szabtatok, egy hordható, eleven zarándok ruhát. Nincs gomb, sem zár, sem apró patent, csak egy lepel, könnyű leheletből. Mi árnyékot sem vet idelent, s...
>

Különösség

                  Testvér, drága magány! Jeleket rajzoltam, kövesd őket szívemhez. A part alján kiköltöztetett egy kagylót, és belébújt megnyugvásra. Nemsokára én is kiköltöztetek pár mázsa földet, és magamra veszem, mint szívem a kagyló felső ajkát....
>

Hamar

                    Hová mennél? Legszebb vágyaid most elmondhatod. Hamar füvet tép a szél, este lesz megismerni az alkonyatot. Kitárt karod üres keresztjét ismerem már. Hamar, súgd nekem a felhőket: lelked csöndje merre fáj? Nekem tudnom kell...
>