Kis idő

 

 

 

 

Míg várok rád: hiányzol.
Engedlek magamhoz
közel. Kezed áthajol és
tengerek szilaj mezőjét,
furcsa színekkel,
rajzolod a lélegzetemre.
Eltűnik valami sehol:
mosolyod kiterül, mert
balgaság. Szép, meztelen
idő veszi át a tekintetem,
és nélküled is érezlek
téged.